Results for tag "enzymy"

Tráviace enzýmy – významné pri procese trávenia

admin 0 Comments
Tráviace enzýmy

Tráviace enzýmy – významné pri procese trávenia

Tráviace enzýmy majú významnú úlohu pri procese trávenia. To nám mohlo byť hneď jasné už z ich pomenovania. Ich úlohou je rozkladať molekuly potravy, ako sú napríklad bielkoviny, tuky alebo sacharidy. Rozkladajú ich na menšie časti, aby boli ľahšie stráviteľné. Tráviace enzýmy rozdeľujeme do dvoch skupín. Jednu skupinu tvoria proteolytické a druhú skupinu tvoria lipolytické. Tráviace enzýmy nie je možné nahrádzať a nie je možné ani to, aby sa navzájom zastupovali. Každý enzým sa totiž zameriava na rozkladanie iného druhu potravín. Sú citlivé na teplo a teplom sa ničia. Ničia sa aj pri nevhodnom prostredí. Nevhodné prostredie sa vyskytuje vtedy, ak je hodnota ph príliš vysoká, alebo príliš nízka. Pre väčšinu enzýmov je ideálna hodnota ph od 6,0 až do 8,0. Enzýmy je možné chápať ako katalyzátory. Sú neoddeliteľnou súčasťou života. V prípade, ak máme v tele nedostatok tráviacich enzýmov, oslabuje sa náš imunitný systém. V konečnom dôsledku ich nedostatok môže spôsobiť aj vznik najzávažnejšieho ochorenia, ktorým je rakovina. Read More →